יום שני, 28 בספטמבר 2015

עו"ד נועם קוריס מאחלים חג סוכות שמח

מעלינו סכך של עלים ירוקים
מסתירים את השמיים
אך רק מספיק כדי שייכנסו כוכבים

ביתנו לשבעה ימים
עשוי קירות בד ארעיים, חולפים
מזכיר לנו שבנפשנו, אנו חזקים ויציבים

ארבעה מינים על השולחן
מסמלים בני אדם משם ומכאן
את כל השוני נכנס ונברך בסוכות
כי כשמצרפים אותם יחד, מתמלאים כוחות

שרשראות, ברכות ומנורות צבעוניות
יאירו את חגכם
וינגנו מנגינות...

חג שמח,
חג של טבע, אהבה וקבלה
חג שמח שיסמן שמחה לאורך כל השנה החדשה


עוד עלינו באינטרנט:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס

יום ראשון, 6 בספטמבר 2015

הליכי הוצאה לפועל - פרסום מותר כמשמעות הדבר בסעיף 13(5) לחוק

         תא (בש"א) 53101-05-12 כהן נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל נקבע, כי:

"בענייננו, הפרסום עליו מבקש התובע לבסס את עילת התביעה, הוא עצם פתיחת הליכי ההוצאה לפועל ותפיסת הרכב. ראשית כל, לעניין שאלת היקף ההגנה ועל מי היא נועדה להגן, סעיף 13(5) מעניק הגנה לא רק לבעלי סמכויות שיפוטיות, אלא גם למי שמופיע בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים (ראה בעניין זה, ספרו של א' שנהר, דיני לשון הרע, נבו הוצאה לאור – 1997, עמ' 198).

במקרה שלפנינו, הבנק הינו זוכה אשר פתח את הליכי ההוצאה לפועל נגד התובע, על כן, הוא יכול לחסות תחת ההגנה של סעיף 13(5) לחוק. זאת ועוד, הפסיקה אימצה מבחן מרחיב לצורך הגדרת דרכי הפרסום שעליהן תחול ההגנה המוחלטת. היא תחול לא רק על אותם דברים שנאמרו בעל פה במהלך הדיון, אלא גם על כל "צעד הננקט בקשר עם ההליך בכל שלב משלביו השונים, לרבות כל פניה בכתב ומסמך הנדרש במהלך הרגיל של המשפט והמשמשו כהלכה" (ע"פ 364/73 זיידמן נ' מ"י, פ"ד כח(2) 620). לפיכך נראה, כי ההגנה תחול גם על כתבי טענות, תצהירים, מסמכים המוגשים לבית המשפט וכאלו שהוחלפו בין בעלי הדין לפני הגשתם לבית המשפט (ראה א' שנהר, דיני לשון הרע, שם, עמ' 199 ו- ע"פ 645/92 דורון נ' גורן (פורסם בנבו)). משכך הם פני הדברים, אין ספק, כי הבקשות אשר הוגשו על ידי הבנק, במהלך או בסיומו של דיון משפטי, ובענייננו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, לרבות תוכנם (ראה סעיפים 47 ו-48 לסיכומי התובע) יכנס לגדר הוראות סעיף 13(5) לחוק. אי לכך, המסקנה המתקבלת היא, כי מדובר בפרסום מותר כמשמעות הדבר בסעיף 13(5) לחוק והוא בגדר הגנה מוחלטת, ועל כן אין הם יכולים לשמש עילה למשפט.

על כן, טענתו של התובע, לפיה נקיטת הליכי הוצאה לפועל, לרבות תפיסת הרכב הינה בבחינת פרסום, המהווה לשון הרע, דינה להידחות. "
נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס